نمایش اطلاعیه
تابلو اعلانات » راه اندازی وب سایت انجمن مهندسین مجری آمل

راه اندازی وب سایت انجمن مهندسین مجری آمل ( شنبه 4 دی سال 1389)

وب سایت انجمن مهندسین مجری آمل در آدرس اینترنتی www.amma.ir توسط گروه پایا وب شمال با موفقیت راه اندازی شد.
این وب سایت کاملا داینامیک بوده و با استفاده از ASP.NET 4.0, C#.NET 2010,SQLSERVER 2005 طراحی و پیاده سازی شده است.