نمایش اطلاعیه
تابلو اعلانات » راه اندازی وب سایت طرح تضمین ارشد اکسین

راه اندازی وب سایت طرح تضمین ارشد اکسین ( پنجشنبه 30 تیر سال 1390)

با یاری خداوند و تلاش اعضای پایا وب شمال وب سایت اینترنتی موسسه آموزش عالی اکسین (طرح تضمین ارشد) در آدرس اینترنتی www.oxincollege.com به صورت پویا راه اندازی شد.

امید است گامی نو در جهت توسعه وب برداریم