نمایش اطلاعیه
تابلو اعلانات » لیست توابع API جهت آزمون برنامه سازی سیستم

لیست توابع API جهت آزمون برنامه سازی سیستم ( یکشنبه 18 دی سال 1390)

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه پردیسان فریدونکنار و دانشگاه طبری بابل
لیست توابع مربوط  به درس برنامه سازی سیستم از آدرس زیر قابل دانلود می باشد
دانلود لیست توابع