جزئیات پروژه
پروژه های Open Source » كامپوننت فارسي برای Login,CrateUser,... در دات نت

عنوان:كامپوننت فارسي برای Login,CrateUser,... در دات نت
زبان تکنولوژی Asp.Net,C#.net 2005
دفعات بازدید: 5066
تاریخ درج در سایت: شنبه 7 شهریور سال 1388
لیست ضمائم
SafaSecurity-bin (دفعات دانلود 2319 بار)
PWSSecurity-Source (دفعات دانلود 2420 بار)


فرآيند Authentication در ASP.NET 2.0 از طريق سرويس جديد membership  و Authorization از طريق سرويس جديد Roles انجام می شود.
ASP.NET 2.0 كار آغاز شده در تائيد كاربران مبتنی بر فرم را كه در نسخه ASP.NET 1.x شروع شده بود ، تكميل و امكانات مناسبی برای انجام عمليات متفاوتی نظير تائيد كاربران ، ايجاد يك كاربر جديد ، حذف يك كاربر و ويرايش اطلاعات كاربران از طريق برنامه نويسی و به كمك  كنترل های وب را ارائه نمود  . شيوه عملكرد عمومی تائيد كاربران مبتنی بر فرم در ASP.NET 2.0 مشابه نسخه قبلی است و می بايست عمليات اوليه و پيكربندی لازم را از طريق فايل های پيكربندی انجام داد  ( ثبت تنظيمات لازم در فايل web.config )  . چيزی كه در ASP.NET 2.0 به آن اضافه گرديد در واقع membership API  و كنترل های وب ( سرويس دهنده ) امنيتی است .   API فوق به برنامه نويسان اجازه می دهد از طريق كد به پتانسيل های سرويس  membership  دستيابی داشته باشند .
Membership API با استفاده از Provider model پياده سازی شده است . اين بدان معنی است كه عليرغم اين كه اينترفيس فوق به خوبی تعريف شده است ولی می توان در صورت تمايل ، پياده سازی آن را متناسب با شرايط موجود سفارشی نمود . فريمورك دات نت ، بدين منظور كلاس Membership را كه شامل متدهائی نظير CreateUser ,GetAllUser,Validateuser و ... است ، ارائه نموده است .سيستم membership قابليت ها و توانمندهای برنامه نويسی خود را از طريق كلاس Membership ارائه می نمايد . از كلاس فوق می توان مستقيما" در صفحات وب استفاده نمود . مثلا" می توان يك صفحه را ايجاد كه تمام كاربران در سيستم را ليست نمايد ( استفاده از متد Membership.GetAllUsers كه به يك GridView نسبت داده شده باشد) .
ASP.NET به همراه دو Membership provider از قبل تعبيه شده ارائه شده است .يكی برای ذخيره اطلاعات كاربران در يك بانك اطلاعاتی SQL و ديگری كه از اكتيو دايركتوری استفاده می نمايد .
علاوه بر موارد فوق ، ASP.NET 2.0 به منظور مديريت كاربران هفت كنترل متفاوت را ارائه كه با استفاده از آنان می توان برنامه های وبی را ايجاد نمود كه از پتانسيل سرويس های membership و roles استفاده نمايند . در واقع ، كنترل های فوق يك رابط كاربر مناسب برای انجام عمليات مرتبط با كاربران را ارائه می نمايند .
ما فارسی زبانان باید زمان زیادی را صرف فارسی کردن این کنترل ها نماییم.پایا وب شمال این کامپوننت ها را فارسی نموده وبرای استفاده شما عزیزان آن را به همراه سورس در اختیار شما می گذارد.