نمایش مشخصات اعضای تیم
تیم نرم افزاری » هومن جمشیدی

نام: هومن
نام خانوادگی: جمشیدی
آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی نرم افزار
موبایل: 09353355583
ایمیل: hooman_jamshidi@hotmail.com
این کاربر در 9 پروژه همکاری داشته است
تخصص ها:
ASP.NET
C#.NET
CSS
jQuery
Ajax
Entity Framework
Domain Driven Design
HTML5
SQL Server
Networking
دارای مدرک رسمی MCITP 2008